Boken "Jag är Zlatan"Det är inte alltid lätt att hitta motivation för saker som man känner att man borde göra. Det gäller många områden i livet. Och även om man är motiverad för det mesta så kommer det tillfällen då man inte har någon motivation. Frågan om hur man kan bli mer motiverad berör nog oss alla.

Det är lätt att se på framgångsrika människor, som Sarah Sjöström, och tänka att de alltid är motiverade. Till skillnad från vanliga dödliga, kanske man tänker. Men framgångsrika idrottare, företagsledare och forskare tappar också motivationen. Det är inte frånvaron av svackor som gör dem framgångsrika, och inte heller hur ofta svackorna kommer. Det som gör skillnaden är hur de tar sig framåt när motivationen sviker, och inte minst hur de hittar motivationen igen.

Orsaker till tappad motivation

För att förstå hur man kan återfå sin motivation gäller det att man är medveten om vad det är som orsakar tappad motivation. Det kan naturligtvis bero på många olika saker, men i nästan samtliga fall handlar det om något av följande tre saker:

  • Bristande självförtroende
  • Bristande fokus
  • Bristande kurs

För att kunna lyckas måste man tro att man kan lyckas. Det låter banalt, men det är en viktig förutsättning. Sedan gäller det också att ha fokus, alltså att veta vad man vill uppnå. Förutom att veta vad man vill uppnå måste man ha en uppfattning om vad man ska göra för att nå dit.

För att bryta den onda cirkeln, och hitta sin motivation igen, måste man lära sig hur man håller de positiva tankarna levande, neutraliserar de negativa tankarna, och behåller sitt fokus på det mål som man vill uppnå.

Självförtroende

Det största hotet mot motivationen är dåligt självförtroende. Här finns det ett ganska enkelt trick att ta till. Sverige är, som bekant, ett land där de allra flesta har en hög levnadsstandard. Det ska vi naturligtvis vara tacksamma för, men det är lätt hänt att man börjar jämföra sig med de som har det ännu bättre, t.ex. ens chef eller den som hade bäst betyg i klassen, knep den eftertraktade praktikplatsen eller något annat. Det är en sak att sätta upp som mål att bli lika bra på något som en annan person, men när man jämför sig med andra hamnar man lätt i tankar om varför man inte lyckats lika bra som de. Det är de här tankarna som man ska undvika.

Fokus

Tappat fokus är den näst största faran för motivationen. Det beror på att många av oss har en tendens att fokusera på vad vi är rädda för, och inte vill uppnå, istället för att lägga energi på de mål som vi vill uppnå. Vänd den diffusa rädslan, exempelvis rädsla för att bli fattig, till ett mål om att höja din inkomst.

Kurs

För att nå sitt mål måste man ha en strategi för vad man ska göra regelbundet för att nå dit. Denna strategi kan kallas kurs eller riktning. Om man vill höja sin inkomst genom att byta jobb kanske man först måste gå en kurs, eller flera kurser, för att få nödvändiga kunskaper som arbetsgivaren efterfrågar.