Att arbeta som fast anställd inom vården kan ibland kännas tufft. En nyligen utförd undersökning från Vårdförbundet har visat att många tycker det är för tungt att arbeta heltid på grund av stress och hög arbetsbelastning. Det kan vara mer motiverande att arbeta som stafettläkare, med bättre arbetsvillkor och mer variation.

Leende manlig läkare står på sjukhus

När du väljer att arbeta som stafettläkare får du nya karriärmöjligheter där du kan bredda din kompetens och utöka ditt CV. Här får du konkurrenskraftiga villkor och arbetar hos seriösa aktörer, som sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Du väljer själv vilken omfattning du jobbar i, och kan skräddarsy ditt arbetsliv med förmånliga villkor. Curaliv erbjuder boende, försäkring, tjänstepension och trygghetsjour, vilket minskar den stress många upplever som fast anställda inom vården.

Gå ner i arbetstid

En ny arbetsmiljöundersökning från Vårdförbundet visar att många av deras yrkesgrupper väljer att gå ner i arbetstid. Bland barnmorskor har sex av tio valt att börja arbeta deltid. Sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker har från börjat arbetat heltid men har valt att sänka arbetstiden för att skydda sin egen hälsa.

Uppskattning viktigt för motivationen

Mikael Stattin forskar vid Sociologiska institutionen hos Umeå universitet. Han har tillsammans med sin kollega Carita Bengs gjort ett antal enkätundersökningar riktade till medarbetare i sjukvården. Projektet utfördes som ett samarbete mellan region Västerbotten och universitetet. Enkäten riktades till de vårdanställda som var över 55 år och som fortfarande arbetade inom vården. Genom denna forskning gick det att få fram fyra viktiga faktorer som avgjorde om personalen ville fortsätta jobba kvar inom vårdyrket. Dessa faktorer var flexibilitet, motivation, hälsa och uppskattning.

En större flexibilitet i arbetsuppgifter och arbetstid gjorde att de anställda kände sig mer uppskattade. Hälsa var också en viktig faktor, där ett antal medarbetare ansåg att det skulle vara skadligt för deras hälsa att fortsätta arbeta inom vården. Forskningen visade hur viktigt det var med goda arbetsförhållanden, där insatser kan göras för att skapa en positiv inställning till ett längre arbetsliv.

Fördelar med att arbeta som stafettläkare

Att arbeta som stafettläkare ger många fördelar och kan verka motiverande för dig som vill arbeta mer inom vården. Lönen kan bli avsevärt högre jämfört med en fast anställning. Du får service och personlig kontakt med din chef, och kan ägna mindre tid åt administration. Stafettläkare kommer alltid att behövas för att säkra bemanningen.