Ett rökfritt 2025 – är det möjligt? Ja, enligt regeringen ska det vara fullt möjligt. Det är sagt att rökningen varje år leder till att cirka 12000 svenskar dör i förtid. Dessutom ska 100 000 insjukna och vart sjätte cancerfall är relaterat till rökning. Den totala samhällskostnaden: omkring 30 miljarder kronor.

Vad är då regeringens plan? Gabriel Wikström från Socialdemokraterna menar på att rökfria utomhusmiljöer och hälsovarningar på cigarettpaketen är lösningen, någonting som ifrågatsätts av många rökare. Är du själv rökare? Fundera, vad är det som skulle göra att du kan sluta röka? Det handlar inte speciellt mycket om lagar eller andra människor – det handlar om motivation. Att sluta röka är någonting som man endast kan bestämma själv, det spelar ingen roll vilka lagar regeringen kommer med. I Örebro siktar man också mot att bli rökfria till 2025, då menar på att det bästa sättet att göra det ordna med bra tobaksavvänjning. Det handlar om kampanjer i bland annat köpcenter.

Motivation att sluta

Nästintill alla som är rökare vill sluta röka, det är dock svårt eftersom man har ett starkt nikotinberoende. För att kunna sluta röka krävs det ordentligt med motivation – och att förutsättningarna är de bästa. En idé för att lyckas sluta med cigaretterna är att göra en lista på saker som du får göra efter ett visst antal dagar/veckor/månader som rökfri. Som exempel kan du, eftersom cigaretterna som du har rökt har gjort dina tänder gula, unna dig ett besök på en klinik för att bleka tänder. Det kan du göra efter en månad som rökfri, och om man ser rent ekonomiskt har du också tjänat ihop till det genom att inte köpa cigaretter – om man räknar med att du röker ett cigarettpaket om dagen samt bokar en tid på en prisvärd tandklinik.

Oro när man slutar röka

Många är det också som oroar sig över diverse saker när de slutar röka. Det kan vara allt från att inte kunna göra en bra arbetspresentation till att inte kunna slappna av och ha kul. Vanligast är det dock att man oroar sig för att gå upp i vikt. Detta är dock någonting som forskarna menar är en myt. Och så är det även med allt du oroar dig över: att sluta röka är enbart positivt.