Man kan uppnå mycket genom att sätta upp mål, men det gäller ju att nå målen också. En sak som kan öka sannolikheten för att nå hela vägen betydligt, det är att sätta upp rätt typ av mål.

När man vill uppnå något, men har svårt att hitta motivationen, underlättar det om man sätter upp mål. Målen får gärna vara långsiktiga, det kan t.ex. handla om att förändra sin livsstil. Vill man gå ned i vikt eller bli starkare så gäller det att man inte faller tillbaka i gamla vanor när man nått målet. Det handlar om att bibehålla den nya vikten, eller om att sätta upp ett nytt mål för sin styrketräning.Darttavla

Något som underlättar när man sätter upp mål för sig själv är att de ska vara SMARTa. SMART är en akronym som innebär att det mål man sätter upp ska vara

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Attraktivt
  • Realistiskt
  • Tidsbestämt

Det finns mycket skrivet om den här modellen för målformulering, men om man ska sammanfatta den så handlar det som att sätta ett konkret, tydligt och lättförståeligt mål, som går att mäta. Det bör vara möjligt att sätta en siffra på målet som ska uppnås, annars är det inte mätbart. Det ska också vara ett mål som känns angeläget att nå, för annars är det svårt att motivera sig själv för att uppnå målet. Samtidigt ska målet vara realistiskt att uppnå, men det kan ändå vara högt satt. Det finns många historier om människor som på ganska kort tid åstadkommit stora förändringar i sina liv.

Apropå tid är det också viktigt att målet är tidsbestämt, alltså att man har satt ett datum då det ska vara uppnått.  Att ha ett tydligt slutdatum minskar risken för att man slarvar. Dessutom gör det att man vet hur lång tid man har kvar till ”deadline”.