Många svenskar upplever sin ekonomiska situation som pressad och många lever från lön till lön. Genom att betala av skulder och bygga upp en buffert eller ett sparande, skapas förutsättningar för en mer stabil ekonomi.

Att känna att din inkomst bara glider dig ur händerna och försvinner, är inte en ovanlig känsla. Många svenskar konsumerar och upplever att det är svårt att få pengarna att räcka till allt, men också att det är svårt att få en stabil ekonomisk situation.

Samla lån och betala av skulder

spara pengarEn bov i mångas ekonomiska situation är att hushållet har många lån, med stora räntekostnader. Det som är problematiskt med lån är att de oftast är relativt enkla att få, men kan vara svåra att bli av med på grund av hög ränta. Det är därför en god idé att betala av lånen, så att lånesumman börjar försvinna och att inbetalningarna inte endast är ränta. För hushåll med flera lån kan Finance pal vara hjälpsamt för att samla lånen och sänka räntan. Genom att börja betala av skulder och samla lån, kommer hushållet närmare en ekonomisk situation med färre utgifter. Ju längre hushållet väntar med att betala tillbaka skulder, desto dyrare kommer lånet bli på grund av räntan.

Spara

Vilken ekonomisk situation ett hushåll än är i, kommer oförutsedda utgifter att dyka upp i vardagen. Kanske går luftvärmepumpen sönder lagom till jul, en lagning i tanden lossnar eller så blir vinterjackan stulen. Oförutsedda utgifter, är sådant som är svårt att förutspå, men genom en buffert påverkar dem inte lika mycket. Ett buffertsparande är därför grundläggande för att kunna skapa en stabil ekonomisk situation. För hushåll med en buffert, är det en god idé att ha ett sparande för exempelvis semester, renoveringar eller för dyrare varor. Sparekonomer rekommenderar oftast att spara i början av månaden eftersom hushållet då anpassar sin ekonomi efter budgeten.

Undvik onödiga köp

Genom att ett hushåll fokuserar på att betala av skulder och spara pengar, minskas summan pengar att spendera på onödiga köp. Just onödiga köp, är onödiga. Att köpa ännu ett nytt klädesplagg eller en ny Android för att det är kul, är överflödigt. Genom att skippa obehövliga inköp så kan hushållet fokusera på att skapa en stabil ekonomisk situation eller samla pengarna för något roligare.