Att röra på sig regelbundet är viktigt, inte minst för barn i skolåldern. Men svenska barn idrottar allt mindre. Hur kan vi bryta den negativa trenden? Och varför kan fotboll vara ett bra träningsalternativ?

Fotboll är Sveriges favoritsport, med fler än 600 000 spelare och mer än dubbelt så många regelbundna och entusiastiska åskådare.  Det är en sport som spelas av alla: kvinnor och män, unga och gamla, rika och fattiga. Och kanske är det just lättillgängligheten som gör fotbollen populär. Vill du att ditt barn ska intressera sig för fotboll? Ett fotbollsmål i trädgården kan göra det lättare att träna spontant och utan press.

Som förälder kan man uppleva att det är svårt att motivera barnet till att röra mer på sig. Det som gör fotboll till ett bra idrottsalternativ för unga är den sociala aspekten. Det är ett välkänt fenomen att den sociala aspekten har stor betydelse för huruvida träningen blir av eller inte. Att göra träningen till en social ritual är ett sätt att finna motivation. Och med en lagsport som fotboll lär sig barnet att interagera och samarbeta med andra – en förmåga som också är ovärderlig i livet utanför idrotten. Lagsporten stärker även relationen mellan föräldrarna och skapar en känsla av samhörighet.

Varför är det viktigt för barn att röra på sig?

Svenska barn rör inte tillräckligt mycket på sig. Läkare rekommenderar att unga ska röra på sig minst 60 minuter om dagen, något som bara 44% av pojkar och 22% av flickor gör. Det är inte särskilt konstigt egentligen – med all ny teknik och krav på ständig stimulering ökar ungas stillasittande i hemmet.

Men varför är det så viktigt för unga att röra på sig? De mest uppenbara skälen är kanske de fysiska – det är helt enkelt inte hälsosamt att spendera för stora delar av dagen i stilla tillstånd. Men det kan också få negativa effekter på den kognitiva funktioner, koncentrations- och inlärningsförmågan. Undersökningar visar nämligen att barn som rör på sig regelbundet gör bättre ifrån sig i skolan och har lättare att hänga med i undervisningen. Därför har man tagit fram förslag till skolverket för hur daglig motion skulle kunna integreras i läroplanen på sikt.