Att ha en extrem övervikt är inte bra för hälsan. Det finns olika sätt att råda bot på en kraftig övervikt. Att förändra vanorna du har i livet är det allra bästa sättet. Kost och motion är grunden för en hälsosam viktnedgång.

Det är ungefär hälften av den vuxna befolkningen i Sverige som lider av fetma eller övervikt. Det bästa är att det finns saker som kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Genom att förändra och förbättra dina levnadsvanor kan du få ett bättre hälsotillstånd. Men ibland räcker det inte med att bara göra vissa livsstilsförändringar. Att göra en göra en Gastric Bypass kan vara ett alternativ om du lider av extrem övervikt och inte får bukt med den.

Operation för att minska övervikten

Gastric bypass är en etablerad och välstuderad viktminskningsmetod. När du gör en gastriv bypass-operation görs magsäcken om genom att kirurgen som utför operationen skapar en magsäcksficka som kopplas ihop direkt med din tunntarm. Det är viktigt att förstå sambandet mellan kaloriintag och hur mycket energi du gör av med för att uppnå en optimal effekt med denna operation. För att kunna genomföra en gastric bypass-operation ska du vara över 18 år och ha ett BMI på över 30. Du ska heller inte ha några andra svåra sjukdomar. Det är även av vikt att vara helt införstådd med vad operationen innebär och hur det påverkar ditt liv efter.

Få en bra balans i kosten

Oavsett operation eller inte är det betydelsefullt att förändra ditt liv. Att förändra både mat- och motionsvanor är viktigt. Att anpassa kosten är en av nycklarna för att kunna minska i vikt. När det kommer till motion är det betydelsefullt att röra på dig minst 30 minuter om dagen. Börja med att promenera varje dag och addera sedan mer träning med tiden. Det viktiga när det kommer till viktminskning är att göra det på ett kontrollerat och hållbart sätt. För när du inför nya livsstilsvanor kommer du öka chanserna att hålla din nya vikt. Hårdbantning är sällan rätt väg att gå. När du har ett BMI över 30 klassas det som fetma och då finns det bra hjälp och stöd att få från vården med att förändra livsstilen.